Offers Aire lliure

Participació en Grup Expedicionistas de Piera

Ofereim l'oportunitat de participació lliure a les excursions dels Expedicionistes de Piera. Dues sortides al mes a caminar per Piera o pobles del entorn. Amb excursions i actes especials. Sense compromís i gratuit. Per més informació ens podeu contactar al correu: grupo.cultural.canmas@gmail.com Instagram: grupoculturalcanmas Facebook: Grupo Cultural Can Mas WhatsApp: 695459919

Other Aire lliure Esport Oci salut

Hort col.lectiu
Group offer

Tinc un hort sense treballar amb arbres fruiters, amb aigua i eines grans. Pensava en dones que tinguin alguna hora lliure, també homes. Crec que estaría bé menjar el que cultivem. Pot ser divertit. es poden repartir les tasques segons forces i edats. Ens animem?

Leisure ecològica Aire lliure jardineria hort natural plantes