Offers Access

Fes la teva propia aplicació Access

Ensenyo a crear un aplicatiu totalment automatitzat i adaptat a les necessitats de la teva empresa (empresa i autònom), també per a particulars.

Lessons Access programa aplicació projecte software ordinador ofimàtica

Clases de Access

Hola a todos!! Para las personas que manejamos grandes bases de información es un dolor de cabeza cuando excel colapsa, para dar solución a esto Access ofrece muchas alternativas que nos facilitan la vida, si quieren aprender a usar esta herramienta me pueden contactar.

Lessons Access bases de datos