Offers conversa

Ajuda i suport personal

Realitzar gestions al carrer i anar a comprar, conversa, llegir diaris i llibres (català i castellà), ajudar a omplir formularis i escriure cartes o correus electrònics, ...

Administrative tasks comprar conversa lectura escriptura gestions

Fer companyia

Fer companyia

Accompaniment companyia soledat conversa

conversa en francès

M'ofereixo a conversar en francès

Lessons francès conversa oral classes

Conversa en català

Lessons catala conversa clases