Offers Acompanyament

Gent Gran

Ajuda a gent gran a comprar, acompanyament,

Accompaniment Acompanyament

Conversa

Escucha activa, acompañamiento

Leisure Acompanyament

Acompanyament

Acompanyament a visites mèdiques o al CAP. Si cal, disposa de vehicle propi per fer-ho. Fer companyia a malalts hospitalitzats o bé convalescents a casa seva. Acompanyament de malalts terminals.

Accompaniment Visites CAP Metge Acompanyament

Acompanyament de persones

Accompaniment Acompanyament Acompanyament persones amb dificultats

Acompanyament de persones

Accompaniment Acompanyament amb cotxe Acompanyament Acompanyament en cotxe per fer gestions Llegir llibres Llegir contes

Acompanyament de persones

Accompaniment Acompanyament persones amb dificultats Acompanyament Persones soles Mobilitat Persones malaltes

Acompanyament

Accompaniment Acompanyament

Acompanyament a persones

Accompaniment Acompanyament

Acompanyament a gent gran

Accompaniment Acompanyament Gent gran

Ajudar a gent gran

Comprar, companyia...

Accompaniment Acompanyament Gent Gran Comprar

Acompanyament

Accompaniment Acompanyament

Fer la compra a persones amb difiulctats

Housework Acompanyament Comprar

Acompanyament a persones grans

Accompaniment Companyia Acompanyament Avis Àvies Persones grans

Acompanyament a persones grans

Accompaniment Companyia Acompanyament Avis Àvies Persones grans

Acompanyament a persones grans

Accompaniment Companyia Acompanyament Avis Àvies Persones grans

Acompanyament amb o sense cotxe

Accompaniment Companyia Acompanyament Cotxe Xofer Conductor

Ajudar a les persones grans

Housework Ajudar Acompanyament Persones grans Avis Àvies

Acompanyament a persones grans

Accompaniment Companyia Acompanyament Avis Àvies

Acompanyament a persones grans

Accompaniment Companyia Acompanyament Avis Persones grans Àvies

Acompanyament a persones grans

Accompaniment Companyia Acompanyament Avis Persones grans Àvies

Acompanyament

Accompaniment Companyia Acompanyament

Acompanyar per a gestions

Accompaniment Gestions Acompanyament Companyia

Suport a les persones grans

Accompaniment Suport Acompanyament Comprar Companyia Compra