Offers Gent gran

Atenció a les persones en general

Companionship Gent gran

Acompanyament a persones grans

Companionship Gent gran

Acompanyament general

Companionship Gent gran

Acompanyament matins gent gran

Acompanyament pel matí a persones grans a petites gestions, a fer alguna compra, etc...

Companionship Gent gran

Acompanyament a persones grans

Companionship Gent gran

Acompanyament a persones grans

Companionship Gent gran

Acompanyament general

Companionship Gent gran

Acompanyament a persones grans

Companionship Gent gran

Acompanyar a comprar

Companionship Gent gran Comprar

Acompanyament

Fer companyia

Companionship Gent gran

Cures posturals

Assessorament de com fer canvis posturals a persones enllitades.

Health & Wellbeing Gent gran

Acompanyament persones

Companionship Gent gran

Acompanyament persones

Companionship Gent gran

Acompanyament a persones grans

Companionship Gent gran

Acompanyar a gent gran

Companionship Gent gran

Acompanyament a persones grans

Companionship Gent gran

Acompanyament general

Companionship Gent gran

Fer companyia

Companionship Gent gran

Acompanyament a persones grans

Companionship Gent gran

Acompanyament a persones grans

Companionship Gent gran

Acompanyament general

Companionship Gent gran

Acompanyament gent gran

Companionship Gent gran

Acompanyament a gent gran

Companionship Acompanyament Gent gran

Acompanyament

Persones grans, infants (recollir-los de l'escola), persones hospitalitzades

Companionship Gent gran Cangur Infants Hospital Canguratge Nens Nenes Àvies Avis

Acompanyament (totes les edats)

Companionship Gent gran Infants Adults Joves