Offers Conversa

Anglès

Other Conversa Conversa en anglès Anglès

Acompanyament de persones

Accompaniment Conversa Llegir contes Llegir llibres Llegir a malalts Llegir a persones amb problemes de mobilitat

Castellà

Other Conversa en castellà Conversa

Català

Other Conversa Conversa en català Correcció de català Escrits en català Correcció de textos per ordinador Corrector ortogràfic

Francès

Other Francès Corregir textos en francès Correccions Conversa Conversa en francès Traduccions del francès Traducció

Castellà

Other Castellà Conversa Conversa en castellà

Català

Other Conversa Conversa en català Català

Anglès

Other Anglès Ensenyar anglès Correcions en anglès Conversa Conversa en anglès

Català

Other Conversa en català Conversa Català

Català

Other Català Conversa en català Conversa

Castellà

Other Conversa Conversa en castellà

Català

Other Conversa Català Conversa en català

Català

Other Català Correcció de català Escrits en català Conversa Conversa en català

Català

Other Català Conversa en català Conversa

Anglès

Other Anglès Conversa en anglès Conversa Traducció Traducció de l'anglès Ensenyar anglès

Castellà

Other Castellà Conversa en castellà Conversa

Català

Other Català Conversa en català Conversa

Anglès

Other Conversa en anglès Conversa Anglès

Anglès

Other Anglès Conversa en anglès Conversa

Català

Other Català Conversa en català Conversa

Castellà

Other Castellà Conversa en castellà Conversa

Francès

Other Francès Conversa en francès Conversa

Conversa en català

Lessons Conversa Idiomes Català

Conversa en català

Lessons Conversa Català Idiomes

Converses de religions i teologia bàsica

Leisure Conversa