Inquiries videos

Video. Edició i muntatge

M'agradaria iniciar-me en el món de l edició. Tinc 0 idea.

Consulting videos audiovisuals

Crear videos

Vull gravar contes, entrevistes, mini-històries... amb el mòbil amb qualitat: llum, enquadrament, edició. I ja de pas, si la persona que m'ajudi té ganes de crear mini-històries...

Consulting videos

Ajuda per crear canal Instagram

Ajuda per crear un canal professional d'Instagram/youtube i penjar-hi vídeos i fer emissions en directe.

Consulting instagram informàtica videos xarxes youtube

Editor de vídeos

Voldria algú que m'ajudi a editar vídeos per penjar al youtube

Consulting edició editar videos youtube

Herramientas Audiovisuales

Deseo aprender a crear y editar vídeos de manera profesional, así como también fotografía.

Lessons videos fotografía podcast