Inquiries videos

Edició de videos

Busco algú que m'ensenyi a editar videos per poder penjar a youtube, plataforma online, etc. Sobretot que aigui amb algún programa fàcil d'utilitzar i intuitiu.

Other edició videos ediciondevideos web

Video. Edició i muntatge

M'agradaria iniciar-me en el món de l edició. Tinc 0 idea.

Consulting videos audiovisuals

Herramientas Audiovisuales

Deseo aprender a crear y editar vídeos de manera profesional, así como también fotografía.

Lessons videos fotografía podcast