Requests estudiar

Assessorament en tècniques d'estudi.

La meva neta, de 16 anys, necessitaria millorar les seves tècniques d'estudi.

Consulting tècniques estudi estudiar

Tècniques d'estudi

Busco assessorament en tècniques d'estudi, tinc dificultat per sintetitzar els temes i poder fer una bona extracció de lo important.

Consulting estudiar classes reforç