Requests TALLER ARTESANAL

MANUALITATS
Group request

Tinc interés en tallers de manualitats i consells de la vida diària

Help at Home manualitats TALLER ARTESANAL art

EXCURSIONS
Group request

M'agradaria formar part de les sortides, trobades, i tenir contacte amb gent interesada en art.

Leisure excursions xerrades art TALLER ARTESANAL