Offers programes

Solucions informàtiques

Solucions informàtiques de Microsoft: Windows, Office. També Photoshop i altres aplicacions i configuracions de l'ordinador. Comptes d'Instagram o canals de Youtube i altres plataformes de les xarxes.

Consulting informàtica windows programes aplicacions

Neteja i Manteniment d'Ordinadors

Desintal.lar programes del inici (que fan que el teu ordinador vagi lent), instal.lar antivirus, treure els virus! Instal.lar programes, reinstal.lar o canviar el Sistema Operatiu

Consulting programes antivirus windows