Offers premsar flors

Flors premsades.
Group offer

Ensenyo la tècnica de premsar flors, per a fer les teves creacions.

Lessons premsar flors flors premsades