Offers pájaros

Cuidar petits ocells

M'ofereixo a tenir cura o quedar-me a casa petits ocells (canaris,...) si marxeu de vacances o excepcions puntuals

Help at Home ocells pájaros cuidado cura