Offers geriàtrics

Visites a l'hospital i als geriàtrics del baix Empordà

Visitem a gent amb risc d'exclusió social a l'hospital i als geriàtrica del baix Empordà

Health & Wellbeing acompanyament hospitals geriàtrics