Offers fer la compra

Acompanyaments

Suport en gestió de tràmits i fer la compra.

Accompaniment tramitació documents fer la compra gestió tràmits

Ajut en necessitats del dia a dia

Ajuda a les persones que tinguin necessitats que no poden cobrir perquès estan soles, o malaltes, o impedides per qualsevol raó... Per exemple, fer la compra, fer companyia, acompanyaments...

Other acompanyament tasques quotidianes fer la compra companyia Gent gran

Fer la compra / hacer la compra

estás enferm@ y/o necesitas que alguien te haga la compra o te acompañe a comprar?

Housework fer la compra acompañar a comprar

acompanyament / fer la compra

Accompaniment acompanyament comprar fer la compra