Offers fer la compra

Acompanyaments

Suport en gestió de tràmits i fer la compra.

Companionship tramitació documents fer la compra gestió tràmits

Ajut en necessitats del dia a dia

Ajuda a les persones que tinguin necessitats que no poden cobrir perquès estan soles, o malaltes, o impedides per qualsevol raó... Per exemple, fer la compra, fer companyia, acompanyaments...

Other acompanyament tasques quotidianes fer la compra companyia Gent gran

acompanyament / fer la compra

Companionship acompanyament comprar fer la compra