Offers estudiar

Aprendre a aprendre

Per a persones joves. Per ajudar-los a gestionar els seus aprenentatges. Tècniques diferents segons les necessitats manifestes. Entrenament específic segons actitud i temperament de la persona.

Accompaniment aprendre estudiar organització dedicació

Classes de reforç

M'agradaria poder ajudar a estudiar o fer els deures fins la ESO.

Lessons repàs estudiar fer deures