Offers estudiar

Sessions de tècniques d'estudi

Tinc experiència en acompanyar a estudiants que tenen dificultats per memoritzar un text, no es concentren, passen molt temps estudiant i el dia de l'examen "no recorden res"...

Lessons classes estudiar memòria

Anglès

Nivell mitjà

Accompaniment estudiar anglès

Classes de reforç

M'agradaria poder ajudar a estudiar o fer els deures fins la ESO.

Lessons repàs estudiar fer deures

Aprendre a aprendre

Per a nois a partir de 7 anys. Per ajudar-los a gestionar els seus aprenentatges. Tècniques diferents segons les necessitats manifestes. Entrenament específic segons actitud i temperament del noi.

Accompaniment deures estudiar memòria visual