Offers estudi

Tècniques d'estudi

Formo a alumnat que pot presentar dificultats en l'estudi eines i recursos per facilitar la tasca d'estudiar i fer-ho d'una manera sana i sostenible. Parteixos de les dificultats pròpies de la persona, per la qual cosa no segueixo el ritme de l'escola. La meva oferta va dirigida a reforçar l'estratègia de l'alumnat davant la tasca d'estudiar.

Lessons estudi classes perticulars reforç escolar tècniques d'estudi

Com condicionar un espai d'estudi

Assesorament per a un bon arranjament de l'espai d'estudi i una òptima planificació. Un dels problemes principals de falta de concentració i fracàs escolar és l'espai d'estudi, la falta d'un espai d'estudi adequat. No és necessari fer una inversió econòmica per aconseguir l'espai d'estudi ideal. Fent un anàlisis de les necessitats de cada persona, l'espai disponible i les condicions podem aconseguir un espai per ser més eficients.

Consulting estudi organització

Reforç escolar

M'ofereixo per donar reforç escolar a estudiants de primària i ESO, així com ajudar en la planificació i organització de l'estudi.

Lessons estudi reforç

Educació especial

Mestra i pedagoga ofereix assessorament sobre educació especial.

Consulting pedagogia educació nens estudi educació especial assessorament

Orientació pedagògica i tècniques d'estudi

Mestra i pedagoga ofereix assessorament sobre pedagogia i aprenentatge de tècniques d'estudi.

Consulting pedagogia educació nens estudi assessorament

Reforç escolar

Suport amb els deures de Primària

Lessons reforç deures estudi

Classes de reforç de matemàtiques, física i química

Classes de reforç de matemàtiques, física i química. Nivell des de 6è de primària fins a 4t de la ESO

Lessons escola estudi reforç matemàtiques física química