Offers estudi

Reforç escolar

M'ofereixo per donar reforç escolar a estudiants de primària i ESO, així com ajudar en la planificació i organització de l'estudi.

Lessons estudi reforç

Educació especial

Mestra i pedagoga ofereix assessorament sobre educació especial.

Consulting pedagogia educació nens estudi educació especial assessorament

Orientació pedagògica i tècniques d'estudi

Mestra i pedagoga ofereix assessorament sobre pedagogia i aprenentatge de tècniques d'estudi.

Consulting pedagogia educació nens estudi assessorament

Reforç escolar

Suport amb els deures de Primària

Lessons reforç deures estudi

Classes de reforç de matemàtiques, física i química

Classes de reforç de matemàtiques, física i química. Nivell des de 6è de primària fins a 4t de la ESO

Lessons escola estudi reforç matemàtiques física química