Offers drive

Funcionament del drive / funcions del gmail

Et puc ensenyar a fer funcionar el drive per treure-li el màxim partit al teu correu de gmail. També altres funcions del gmail com el google keep, els contactes i el calendari.

Consulting drive informatica

Programes informàtics de gestió de grups

Ensenyo com funcionen els programes per a gestionar grups. Google groups: per enviar correus a tot el grup (junta, associats...) Drive: compartir documents entre tot el grup i utilitzar-los entre tots des de casa de cadascú. Anymeeting: per fer reunions per internet.

Lessons informàtica drive classes anymeeting conferències