Offers diversidad

Lectura

Lectura de: noticies, literatura, poesia, etc., a tot tipus de persones,especialment els que tenen dificultats per a fer-ho (cecs). Pot ser al seu domicili o al meu, utilitzant la meva pròpia biblioteca.

Other lectura diversidad