Offers cuidador

Cuidador servei domiciliari

m'ofereixo com a cuidador a casa teva

Accompaniment cuidador servei domiciliari

Cuidador/passejador animals

Tinc experiència amb cavalls, gats, gossos, ànecs, gallines i porquets. Sóc vegà, això vol dir que només ajudo si els animals no son cap negoci.

Other animals cuidador

Cuidar a persones grans: acompanyar-los a fer gestions, passejar...

Accompaniment acompanyament tercera edat passejar cuidador

Orientació per a cuidadors

Assessorament i orientació per a cuidadors o persones qeu tinguin al seu càrrec perones grans ,amb poca mobilitat o amb necessitats especials.

Consulting assessorament cuidador