Offers conflictes

Mediació en conflictes interpersonals o col.lectius des de la Gestalt

Puc ajudar com a mediadora en conflictes en qualsevol àmbit de les relacions humanes. Entre dos persones o dintre d'un grup o col.lectiu del tipus que sigui. Facilitació des de la Gestalt, el treball amb el cos i la consciència de la presència d'un mateix i de l'altre.

Companionship conflictes mediació solucions presència