Offers comercials

Tècniques de venda

Assessorar en tècniques de venda i comercials.

Lessons venta comercials