Offers bancs

Tasques d'oficina

M'ofereixo per tasques de secretaria pel BdT. Trucadas, arxiu, cartes, el que sigui necesari.

Administrative tasks bancs

Aclarir dubtes documents

en documents bancaris, omplir formularis, dubtes informàtics bàsics, funcionalitats mòbil...

Consulting bancs documents mòbil