Offers Vores

Costura

Si no saps com fer la vora dels pantalons, de la faldilla o alguna altra feina relacionada amb la costura, puc ajudar-te.

Housework Ensenyar a fer ganxet Cosir vores Vores Costura

Costura

Housework Cosir Cosir vores Vores