Offers Bennestar

MINIMALISME
Group offer

Puc impartir tallers d'organització i minimalisme en la nostra vida diària.

Other tallers organització Bennestar Flors de Bach

SALUT

Puc fer treballs terapeutics a les persones.que ho necessitin.

Health & Wellbeing teràpies Bennestar

ACOMPANYAMENT

Puc fer companyia a gent gran que ho necessiti, llegir donar conversa......

Companionship Bennestar