Offers Arquitectura / Interiorisme

Interiorisme/Disseny d´interiors

Assessorament. Criteris bàsics per l´arranjament d´un espai i efectes del color.

Consulting Arquitectura / Interiorisme

Assessoria per costumitzar mobles (canvia'ls)

Help at Home Manualitats / Artesania Arquitectura / Interiorisme

Ajudar a realitzar projectes

Consulting Arquitectura / Interiorisme

Arquitectura, assessorament

Consulting Arquitectura / Interiorisme

Arquitectura, assessorament

Disseny d'espais interiors // Estudi i assessorament de viabilitat econòmica i tècnica d'obres de reforma o rehabilitació d'edificis // Rehabilitació d'edificis // Sol·licitar ajuts de fins a un 50% del cost total de l'obra per a la rehabilitació d'edificis // Millora de la eficiència energètica dels edificis (estalvi d'energia i reducció d'emissions de diòxid de carboni) // Assessorament en general d'arquitectura.

Consulting Arquitectura / Interiorisme

Ajudar a realitzar projectes

Consulting Arquitectura / Interiorisme