Offers Informàtica

Ajuda puntual en Java

Administrative tasks Informàtica

Programes informàtics de creació artística

Programes com el Corel-draw, Photoshop i Corel Photopaint.

Consulting Informàtica Informàtica - Photoshop

Crear Blocs

Administrative tasks Informàtica

Informàtica en general

Administrative tasks Informàtica

Correu electrònic - Informàtica bàsica - Internet

Lessons Informàtica Ajuda informàtica

Passar textos a l’ordinador

Administrative tasks Informàtica Informàtica > Tasques per ordinador

Passar textos a l’ordinador

Administrative tasks Informàtica Informàtica > Tasques per ordinador

Informatica

Administrative tasks Informàtica Internet

Coneixements informàtics (Excel, Word, PowerPoint)

Lessons Informàtica

Classes d'informàtica bàsica

Lessons Informàtica

Assessorament d'informàtica

Consulting Informàtica

Classes d'informàtica

Lessons Informàtica

Iniciació a l'ús de l'ordinador

Lessons Informàtica Ordinador Iniciació

Classes d'excel

Lessons Excel Informàtica Full de càlcul

Presència en xarxes socials: Facebook, Twitter, Blogspot, Linkedin

Other Informàtica Informàtica > Xarxes socials

Skype, xat i videoconferència

Other Informàtica Internet Informàtica > Xarxes socials

Classes d’Internet

Lessons Informàtica Internet

Creació pàgines web

Other Pàgines web Informàtica

Blog, àlbum de fotos a la xarxa Picasa

Other Informàtica Internet

Internet

Other Informàtica Internet

Ajuda en informàtica

Other Informàtica

Classes de programació C, C+t, Pythom

Other Informàtica Programació

Iniciació Linux

Lessons Informàtica

Iniciació a l’informàtica

Lessons Informàtica Iniciació a la Informàtica

Configurar tablet

Consulting Informàtica