Requests vigilància

Vigilància a la Galería

Proposo fer la vigilància a la galeria tres-e-u els dimarts al matí de 10 a 1. Si convé puc fer-ho altres dies. Gràcies.

Leisure galeria vigilància