Requests traduir

Revisar textos en àngles

Necessito persones que revisin textos traduits a l'anglès.

Administrative tasks anglès traduir textos