Inquiries teixir vegetals

taller amb fibres vegetals

M'agaradaria apendre a realitzar objectes amb vegetals, tipus palla, joncs, bimet...

Lessons artesania tallers cistelleria teixir vegetals