Requests seguretat social

Certificat digital i presentació de la Seguretat Social

Hola, estem buscant una persona que ens ensenyi a fer les gestions relacionades amb la seguretat social (altes i baixes i nòmines) de forma telemàtica. Ara ens ho porta una gestoria i volem aprendre a fer-ho nosaltres però necessitem assessorament/formació/acompanyament. Hem iniciat els tràmits per tal de disposar del certificat digital.

Consulting tasques administratives impostos seguretat social