Requests obsolecència programada

Obsolencencia programada

M'agradaria reparar o que m'ensenyessin a reparar alguns aparells a casa que ja no funcionen o han deixat de funcionar.

Other Informàtica obsolecència programada