Inquiries màquina de cosir

Cosir a màquina

Vull aprendre a fer la vora d'uns pantalons

Housework cosir màquina de cosir