Requests llenguatge musical

Classes guitarra

Hauria de ser online perquè ara mateix no sóc per Badalona

Lessons musica guitarra llenguatge musical

Classes de llenguatge musical avançat

Perfeccionar el meu nivell bàsic de llenguatge musical i de lectura de partitures

Lessons llenguatge musical

Aprendre nocions pràctiques de piano

Per poder aplicar a la creacio de música electrònica (en programes tipus LMMS). Nivell bàsic.

Lessons piano classes de piano clases piano Piano Solfeig solfeig clases de música llenguatge musical