Requests labors

Costura

M'agradaria que algú m'ensenyés costura

Lessons costura labors cosir

Costura de supervivència

cremalleres...

Consulting labors costura cremalleres