Requests història

HIstòria de Catalunya
Group request

M'agradaria saber més de la HIstòria de Catalunya, de manera amena i entretinguda.

Lessons xerrades història

Rutes històriques

Conèixer l'entorn a través de rutes històriques.

Leisure excursió caminata història

Visitar monumentos

Leisure turisme turismo monuments història