Requests funcionament

mòbil

Necessito ajuda per concretar coses del funcionament del mòbil.

Consulting mòbil funcionament ajuda