Requests equacions

Matemàtiques

Necessito ajuda per matemàtiques de primer d'agrònoms, integrals i equacions diferencials ordinaris.

Lessons matemàtiques integrals equacions