Requests documentació

gestions

Necessito en recollin uns papers a la subministradora de llum Estabanell, al carrer Rec, 28 de Granollers.

Administrative tasks documentació

Dominar el funcionament aparells electrònics.

Rebre assessorament per saber interaccionar amb els diferents aparells electrònics.

Consulting Ordinador Orientació internet Informàtica a nivell de terminals mòvils informatica documentació