Requests conversació en francès

Conversa en francès

Fa temps que estudio francès, per mi mateix, i ja tinc una bon nivell (crec). Però quan vaig a França i l'he de parlar... buff...em falta "sultura", em bloquejo, dubto i parlo molt més malament del que en veritat sé. Cerco algú amb quí practicar-lo. I no sé, si aquest algú està aprenent català o espanyol, "pues" pot parlar ell/ella en català o espanyol i jo en francès, i ens anem corregint i millorant, els dos.

Lessons conversació en francès