Requests activitats

Trobades per fer activitats.
Group request

M'agrada fer activitats d'oci en grup.

Leisure tallers activitats

Companyia

Anar a caminar, parlar, prendre un cafè, comunicar-me... Porto poc temps a Berga i tinc ganes de conèixer gent

Companionship sortides activitats