Inquiries LSC

Acompanyament musical en LSC

Fa temps que m'agradaria acompanyar en alguna cançó a un grup musical o cantant, interpretant la cançó en Llengua de signes Catalana LSC.

Leisure LSC músic cantant

LSC (llengua de signes catalana)

Tinc nocions bàsiques i m'agradaria poder pràcticar amb algú que sigui natiu o tingui un bon nivell.

Lessons LSC llengua de signes