Demandas Guitarra

Classes Guitarra

Voldria iniciar-me en guitarra clàssica, havia fet algunes classes fa un any d'acords sols.

Clases Guitarra

Vull aprendre a tocar la guitarra nivell elemental

vull saber tocar els 4 acords basics, res més

Clases Guitarra classes acords

Classes de guitarra

Clases Guitarra

Classes de guitarra

Clases Guitarra Instrument Mùsica

Classes de guitarra

Clases Guitarra Mùsica Instrument