Offers wikiloc

Assessorament en informàtica d'usuari

Ofereixo assessoria bàsica en word, excel, correu electrònic, Google (penjar fotos, sincronitzar Drive...), etc. També puc oferir ajuda en la utilització de l'aplicació Wikiloc: penjar traces, despenjar-ne, editar-les...

Consulting word excel e-mail wikiloc Drive