Offers transcripció

Transcripció de textos i apunts

Tens documents, apunts o notes en paper que vulguis tenir passats a l’ordinador? Jo m’ofereixo a passarles per tu. Idioma català, castellà o anglès. Màxim 20 pàgines. Envio el document en PDF.

Administrative tasks català castellà transcripció anglès apunts