Offers sords

Assistència a persones sordes, sord-cegues o invidents

Acompanyament a persones sordes o amb deficiència auditiva i/o visual. Lectura a invidents. Domino i ensenyo també la llengua de signes.

Accompaniment acompanyament sords invidents llengua de signes assistència companyia

Llengua de signes catalana

Ensenyar o practicar el llenguatge de signes.

Lessons llengua de signes sords educació llengües classes