Offers sindical

Prevenció de Riscos Laborals

Assessorament sobre prevenció de Riscos Laborals des del punt de vista sindical. Com crear a l'empresa un Comitè de Seguretat i Salut laboral.

Consulting prevenció salut laboral riscos seguretat empresa comitè sindical assessorament

Assessorament sindical i drets laborals

Negociació col·lectiva. Com tenir representació sindical o crear un Comitè d'Empresa. Assessorament sobre drets laborals.

Consulting sindical laboral empresa comitè negociació drets laborals assessorament