Offers sincronia

Introducció a la Sincronia Maia
Group offer

Els antics maies eren experts observadors del cel. Fent servir els seus coneixements en astrologia i matemàtiques, van desenvolupar un dels sistemes de calendaris més exactes en la història de la humanitat. Hi ha una sincronia natural en tot l'univers i el nostre planeta es part d'aquest. El Tzolkin o calendari maia és un mirall de la nostra relació i comportament en el món, el que ens permet clarificar els patrons de sincronies.

Consulting astrologia sincronia