Offers riscos

Prevenció de Riscos Laborals

Assessorament en prevenció de riscos laborals.

Consulting prevenció riscos seguretat salut laboral

Prevenció de Riscos Laborals

Assessorament sobre prevenció de Riscos Laborals des del punt de vista sindical. Com crear a l'empresa un Comitè de Seguretat i Salut laboral.

Consulting prevenció salut laboral riscos seguretat empresa comitè sindical assessorament