Offers reflexió

Filosofía

"tots aprenem de tots". Aprendre a pensar. Aprofundir en les idees bàsiques de la filosofia. Tots som un/a filòsof/a. Història de la filosofia.

Lessons filosofia reflexió pensament