Offers programari lliure

Producció d'audio amb Ardour

Ensenyo a fer anar el DAW Ardour, entre altres programaris, per poder fer una producció completa d'audio: música, podcast, doblatges, etc...

Lessons música podcast audio programari lliure